ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบสถ์นักบุญโธมัส (ไลพ์ซิก)"

 
== ประวัติ ==
ตามหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ เชื่อคาดว่ามีการสร้างโบสถ์ตามสถาปัตยกรรมยุค Romanesque ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันของโบสถ์นักบุญโธมัส ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี [[ค.ศ. 1212]] ด้วยสถาปัตยกรรมยุค Romanesque ออกแบบโดยมาร์กราเฟ่ ดีตริช (Margrave Dietrich) เพื่อเป็นโบสถ์ประจำตระกูลเอากุสติเนียน (Augustian Monastery) ต่อมาในปี [[ค.ศ. 1355]] จึงได้มีการบูรณะตัวอาคารโบสถ์ให้เป็นทันสมัยขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมในแบบ[[โกธิค]] (Gothic) ปัจจุบันยังคงหลงเหลือรูปแบบสถาปัตยกรรมดังกล่าวในบริเวณที่เป็นหน้าต่างทางทิศเหนือของโบสถ์ และบริเวณพื้นชั้นล่างของหอคอย
 
ในยุคศตวรรษที่ 15 มีการค้นพบอุตสาหกรรมเหมือง แร่เงิน ทางด้านใต้ของเมืองไลพ์ซิก ซึ่งสร้างรายได้อย่างดีให้แก่ชาวเมืองอย่างมาก โบสถ์แห่งนี้จึงถูกได้รับการบูรณะทั้งใหญ่ใหม่ เพื่อโดยขยายขนาดออกไปให้โอ่โถงยิ่งขึ้น โดยโถงห้องประชุมใหญ่ทั้งหมดถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคยุคปลายทั้งหมดธิคยุคปลาย ซึ่งเป็นต้นแบบของโบสถ์นักบุญโธมัสที่เป็นอยู่เห็นในปัจจุบัน โดยการบูรณะตัวโถงห้องประชุมแล้วเสร็จในปี [[ค.ศ. 1496]] ยกเว้นส่วนหอคอย ซึ่งมีความสูงถึง 68 เมตร ใช้เวลาในการสร้างยาวนาน กว่าจะแล้วเสร็จในปี [[ค.ศ. 1702]] สถาปัตยกรรมของโบสถ์นักบุญโธมัส โดยเฉพาะในส่วนซึ่งโครงสร้างหลักของโบสถ์นักบุญโธมัส ได้คงรูปแบบนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงใดใด อีกเลย
 
การตกแต่งภายในโบสถ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Baroque ในช่วงปี [[ค.ศ. 1723]] - [[ค.ศ. 1750]] ซึ่งเป็นช่วงที่[[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ทำงานเป็นนักดนตรี และนักประพันธ์เพลงที่โบสถ์แห่งนี้เมืองไลพ์ซิก และต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การตกแต่งภายในจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ นีโอโกธิคโกธิคยุคใหม่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตามค่านิยมในยุคนั้น และได้คงรูปแบบดังกล่าวไว้จวบจนปัจจุบัน
 
ในปี ค.ศ. 1539 [[มาติน ลูเธอร์]] นักปฎิวัติศาสนา และผู้ก่อตั้ง[[ศาสนาคริสต์นิกายโปแตสเตนท์]] ได้มาเทศนาที่โบสถ์แห่งนี้ ปัจจุบัน โบสถ์นักบุญโธมัสเป็นโบสถ์สถานนมัสการประจำสำหรับคริสเตียนนิกายลูเธอแรน มีรอบนมัสการทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.
 
[[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ทำงานเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง และหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงที่ ประจำโบสถ์ในเมืองไลพ์ซิก อันได้แก่ โบสถ์นักบุญโธมัส โบสถ์นักบุญนิโคลัส โบสถ์นักบุญเปาโล และโบสถ์โยฮานเนส (โบสถ์แห่งสุดท้ายนี้ถูกทำลายไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง และยังไม่ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใดทดแทนในบริเวณดังกล่าว) ในช่วงระหว่างปี [[ค.ศ. 1723]] จนกระทั่งเสียชีวิตในปี [[ค.ศ. 1750]] โดยเดิมได้มีสุสานสำหรับโยฮันน์ของเขา เซบาสเตียนตั้งอยู่ บาค ที่โบสถ์โยฮานเนส ต่อมาเนื่องจากโบสถ์ดังกล่าวถูกระเบิดเสียหายในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] จึงได้มีการย้ายสุสานของเขามายังโบสถ์นักบุญโธมัสในปีโธมัสแห่งนี้ในปี [[ค.ศ. 1950]] จนปัจจุบัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1908 ได้มีการสร้างอนุสวรีย์ของเขา [[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ภายนอกของโบสถ์อีกด้วย ซึ่งอนุสวรีย์ดังกล่าวถูกสร้างตั้งแต่และในปี [[ค.ศ. 19082007]] จึงได้มีการสร้างอนุสวรีย์ของเฟลิกซ์ เมลโดโซห์น ตั้งไว้ด้านทิศตะวันออกของโบสถ์แห่งนี้
 
ในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] วันที่ [[4 ธันวาคม]] [[ค.ศ. 1943]] โบสถ์นักบุญโธมัส ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรทำความเสียหาย ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังการรวมเยอรมนีสองประเทศ และคงสภาพเช่นนั้นกระทั่งในปี [[ค.ศ. 1990]] ภายหลังการรวมเยอรมนีสองประเทศจึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ โดยการบูรณะในครั้งนั้นแล้วเสร็จทันเพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบวันเสียชีวิต 250 ปี วันเสียชีวิตของ [[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ซึ่งตรงกับวันที่ [[28 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 2000]] ซึ่งการบูรณะในครั้งนั้นรวมถึงการบูรณะสร้างออแกน หลังใหม่ของโบสถ์ด้วย การบูรณะครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
 
หลังคาของโบสถ์นักบุญโธมัส มีความชันมากกว่าโบสถ์โดยทั่วไป โดยมีความชันของหลังคาถึง 63 องศา ตัวโบสถ์ทั้งหมดยาว 76 เมตร เฉพาะส่วนโถงห้องประชุมใหญ่ ยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร และสูง 18 เมตร แต่ถ้าวัดความสูงจากพื้นโบสถ์จนถึงกระโดงหลังคา (ไม่รวมหอคอย) จะสูงถึง 45 เมตร เนื่องจากความชันของหลังคานั่นเอง โดยใต้หลังคาโบสถ์นี้ซอยย่อยออกได้ถึง 7 ชั้นด้วยกัน
 
ภายนอกด้านทิศตะวันออกของโบสถ์ เป็นที่ตั้งของอนุสวรีย์ของเฟลิกซ์ เมนเดลโซห์น บาร์โธลดี้ ผู้อำนวยวงออเครสต้าประจำเมืองไลพ์ซิกในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยอนุสวรีย์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงในงานครบรอบวันเกิด 200 ปีของเขาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2008 โดยเป็นอนุสวรีย์รูปเหมือนทองสัมฤทธิ์ขนาดสูง 6 ฟุต โดยอนุสวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่สร้างเมื่อ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1936 เนื่องจากของเดิมถูกกองทัพนาซีทำลายด้วยเมนเดลโซห์นมีเชื้อสายยิว
 
 
 
 
== คณะนักร้องประสานเสียง ==
1,517

การแก้ไข