ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลายมือชื่อ"

เพิ่มขึ้น 4,603 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: hi:हस्ताक्षर)
'''ลายมือชื่อ''' หรือ '''ลายเซ็น''' คือ การเขียน[[ชื่อ]] [[ชื่อเล่น]] [[นามแฝง]] หรือสัญลักษณ์ใดๆ โดยตัวผู้เขียนเอง เพื่อแสดงถึงตัวตนผู้เขียนนั้น โดยการอ้างอิงลายมือชื่อนิยมใช้ในการทำธุรกรรมทางกฎหมาย เช่น การฝากถอนเงิน หรือ ในการบันเทิงที่ ศิลปิน ดารา จะลงชื่อไว้บนผลงานภาพวาด หรือ อัลบัลเพลง เพื่อให้มีการยืนยันที่มาของผลงาน
 
'''ลายมือชื่อในธนบัตร'''
ตามกฎหมายธนบัตรทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อ คือ ลายมือชื่อพนักงานธนบัตรและเสนาบดี กระทรวงการคลังมหาสมบัติ ตามพระราชบัญญัติ ร.ศ.121 ปัจจุบันคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ ธนบัตรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2468 มีสาระสำคัญว่า นามที่พิมพ์ในธนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์ให้ใช้ได้เหมือนลงมือชื่อด้วยลายมือหรือตำแหน่ง
 
ธนบัตรที่พิมพ์และนำออกให้ประชาชนนำออกไปใช้จ่ายนั้น จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่สูงมากเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเช่นเดียวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ เช่น การมีลายน้ำ การมีลายมือชื่อบนธนบัตร หมวดหมายเลขประจำฉบับ เป็นต้น และจะต้องรักษาสินทรัพย์มีค่าเพื่อป็นทุนสำรองหนุนหลังในการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อธนบัตรอยู่ในระดับที่ สูงอยูตลอดเวลา ในการรักษามาตรฐานดังกล่าวนี้ แต่ละประเทศจึงมีกฎหมายเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตรออกใช้ไว้โดยเฉพาะ โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง และผู้ว่าการธนาคารของประเทศเป็นผู้ดูแลความเป็นระเบียบและดูแลปริมาณธนบัตรไม่ให้มีมากเกินความต้องการของเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่ง ลงนามคู่กันในธนบัตร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการนำธนบัตรออกใช้ในท้องตลาด ธนบัตรแต่ละฉบับจึงมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจทั้งสองคน ธนบัตรบางรุ่นที่นำออกใช้ก่อนที่จะมีการตั้งธนาคารกลางของประเทศขึ้นดำเนินการตามหลักการนี้ จึงมีทั้งลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้เดียว หรือมีคู่กับเจ้าพนักงานการเงิน ตลอดจนอธิบดีกรมคลัง หรือช่วงแรกของการออกใช้ธนบัตรในปี พ.ศ. 2445ก็มีการลงนามคู่กันระหว่าง เจ้าพนักงาน กับเสนาบดีกระทรวงพระคลัง แล้ว บางครั้ง ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือด้วยข้อจำกัดต่างๆทำให้การลงนามในธนบัตรในอดีต กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน
 
{{โครง}}
ผู้ใช้นิรนาม