ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถโดยสารประจำทาง"

ไว้ก่อน
(ท่ารถ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีรถโดยสารประจำทาง: เป็นทางการและตรงความหมายกว่า)
(ไว้ก่อน)
{{สากล}}
'''ท่าสถานีรถ''' หรือ '''สถานีรับส่งผู้โดยสารโดยสารประจำทาง''' เป็นจุดรับส่งและจุดจอดของรถสำหรับ[[รถโดยสารประจำทาง]] ซึ่งเป็นรถโดยสารในเมืองหรือรถทัวร์ข้ามเมือง ในประเทศไทยท่ารถจะมีอยู่ในทุก[[จังหวัด]] ทุก[[อำเภอ]] และอาจจะมีบาง[[ตำบล]]ที่เป็นตำบลสำคัญๆ ใน[[ต่างประเทศ]]ท่ารถจะมีอยู่ตามเมืองสำคัญและเมืองใหญ่ โดยที่เมืองใหญ่บางแห่งอาจมีท่ารถมากกว่าหนึ่งท่า ท่ารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ ทั้งท่ารถขนาดใหญ่สำหรับรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่หรือรถทัวร์ ท่ารถขนาดกลางสำหรับรถโดยสารขนาดกลาง และท่ารถขนาดเล็กสำหรับรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ[[รถสองแถว]] ซึ่งขนาดของท่ารถจะขึ้นอยู่กับสำคัญของจังหวัด อำเภอ หรือตำบลนั้นๆ
 
ในประเทศไทยนั้นนอกจากท่ารถจะเป็นของรัฐแล้ว ยังมีท่ารถของ[[เอกชน]] ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริษัทเอกชนนั้นๆ ด้วย เช่นท่ารถของบริษัทเชิดชัยทัวร์ ท่ารถของบริษัทนครชัยแอร์เป็นต้น สำหรับที่ท่ารถนอกจากจะเป็นอาคารสำหรับจอดรถแล้ว ยังมีพนักงาน นายท่ารถ ทำการอยู่ด้วย
130,771

การแก้ไข