ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ผังเมืองในประเทศไทย ==
'''นักผังเมือง''' ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 2 [[สมาคมวิชาชีพ]] คือ [[สมาคมนักผังเมืองไทย]](Thai City Planners Society-TCPS) และ[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]] (Association of Thai Urban Designers - TUDA) ปัจจุบัน[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]]เป็นส่วนหนึ่งของสาขา[[สถาปัตยกรรมผังเมือง]] ใน[[สภาสถาปนิก]] วิชาชีพผังเมืองจึงเป็นวิชาชีพควบคุมตาม[[พระราชบัญญัติสถาปนิก]] ดังจะเห็นได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ ปี 2549<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/070/15.PDF กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549]</ref>)ที่ระบุว่า '''สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง'''ควบคุมได้แก่ งานพื้นที่ที่มีการบังคับใช้[[ผังเมืองรวม]] [[ผังเมืองเฉพาะ]], [[งานจัดรูปที่ดิน]], [[การจัดสรรที่ดิน]], งานอนุรักษ์[[ศิลปกรรม]]และ[[สิ่งแวดล้อม]], งานในพื้นที่[[เขตเพลิงไหม้]]และ[[เขตภัยพิบัติ]], [[นิคมอุตสาหกรรม]], กลุ่มอาคารขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารพิเศษ พื้นที่รวมกัน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 
เดิมวิชาผังเมืองเปิดเป็นหลักสูตรสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) เริ่มครั้งแรกที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เน้นการวางแผนและนโยบายในภาพกว้างบัณฑิตจากทุกสาขาสามารถเข้าเรียนได้ และ ต่อมา [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ได้เปิดสอนที่หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมและการออกแบบกายภาพอื่นๆ ที่ [[ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง]] ในปัจจุบันมีหลักสูตร[[การออกแบบชุมชนเมือง]]เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]]ด้วย
4,550

การแก้ไข