ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ definition ในกฏกระทรวง2549)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันผังเมืองโลก" (World Town Planning Day) โดยมีองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องคือ The International Society of City and Regional Planners (IsoCaRP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] และ The America Institute of Certified Planners (AICP) เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการวางผังเมืองนานาชาติ
 
== ผังเมืองในประเทศไทย ==
'''นักผังเมือง''' ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 2 [[สมาคมวิชาชีพ]] คือ [[สมาคมนักผังเมืองไทย]](Thai City Planners Society-TCPS) และ[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]] (Association of Thai Urban Designers - TUDA) ปัจจุบัน[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]]เป็นส่วนหนึ่งของสาขา[[สถาปัตยกรรมผังเมือง]] ใน[[สภาสถาปนิก]] วิชาชีพผังเมืองจึงเป็นวิชาชีพควบคุมตาม[[พระราชบัญญัติสถาปนิก]] ดังจะเห็นได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ ปี 2549<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/070/15.PDF กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549]</ref>)ที่ระบุว่า '''สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง''' - งานที่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ, งานจัดรูปที่ดิน, การจัดสรรที่ดิน, งานอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม, งานในพื้นที่เขตเพลิงไหม้และเขตภัยพิบัติ, นิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มอาคารขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารพิเศษ พื้นที่รวมกัน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 
4,550

การแก้ไข