ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

กันคนสับสนระหว่าง urban design และ planning
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(กันคนสับสนระหว่าง urban design และ planning)
 
เดิมวิชาผังเมืองเปิดเป็นหลักสูตรสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) เริ่มครั้งแรกที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เน้นการวางแผนและนโยบายในภาพกว้างบัณฑิตจากทุกสาขาสามารถเข้าเรียนได้ และ ต่อมา [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ได้เปิดสอนที่หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมและการออกแบบกายภาพอื่นๆ ที่ [[ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง]] ในปัจจุบันมีหลักสูตร[[การออกแบบชุมชนเมือง]]เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัย
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[การออกแบบชุมชนเมือง]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
4,550

การแก้ไข