ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิบน์ ซีนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในระหว่างนั้นเขาได้ เขียนหนังสืออีกหลายเล่มเช่น กิตาบุล นาญาต, อัล-มันติก และ อัล-อิสฮารอต วะ อิตันบิฮาต เป็นหนังสือเกี่ยวศาสนาและหลักตรรกศาสตร์ นอกจากนี้งานเขียนของเขายังรวมไปถึงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์, การแพทย์, ภาษาสาสตร์ และสัตวศาสตร์ด้วย อิบนุซีนายังเป็นนักกวีที่เขียนกวีได้อย่างไพเราะเช่นหนังสือ ฮัยย์ อิบนฺ ยักซัน อิบนุซีนายังทำงานเกี่ยวกับปรัชญาและการแพทย์ตลอดจนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ เมืองเรื่อยมาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตhttp
 
 
เครดิต<ref>http://www.ahlulbait.org/main/content.php?page=sub&category=45&id=229</ref>
2

การแก้ไข