ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

ย้อนการแก้ไขของ 124.120.182.215 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lerdsuwa
(ย้อนการแก้ไขของ 124.120.182.215 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lerdsuwa)
 
==ความเป็นมา==
เดิมนั้น [[กระทรวงธรรมการ]] (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) ได้จัดทำหนังสือ [[ปทานุกรม]] ขึ้นแล้วจัดจำหน่ายใน [[พ.ศ. 2470]] เป็นหนังสือรวบรวมคำในภาษาไทยพร้อมอธิบายความหมาย แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงได้จัดตั้ง'''คณะกรรมการชำระปทานุกรม'''ขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปทานุกรมดังกล่าว ภายหลังได้มีกา�การสถาปนา[[ราชบัณฑิตยสถาน]] เมื่อ [[พ.ศ. 2477]] จึงได้โอนงานจากคณะกรรมการชำระไปอยู่ในราชบัณฑิตยสถาน และเปลี่ยนชื่อจาก '''ปทานุกรม''' เป็น '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' ในที่สุด
 
==ประวัติการพิมพ์==
15,159

การแก้ไข