ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาราลา ตามาง"

 
==การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนปาล==
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเนปาล ได้มีการถอดถอน[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ]] พระราชนัดดาใน[[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ]] ลงจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ ยกเลิกระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยสาธารณรัฐ<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7163034.stm|title=Vote to abolish Nepal's monarchy|publisher=[[BBC News]]|date=2007-12-28|accessdate=2010-08-13}}</ref> พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ถูกลดพระอิสริยยศเป็นสามัญชน และให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เนปาลให้ออกจากพระราชวังนารายันหิติ ซึ่งจะมีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ<ref>{{cite web |url=http://www.depers.nl/buitenland/212786/Koninklijk-paleis-van-Nepal-wordt-museum.html|title=Koninklijk paleis van Nepal wordt museum|accessdate=2010-09-6|work=DePers.nl|date=maandag 16 juni 2008 13:32}}</ref> โดย[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ|สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทร]]พร้อมด้วย[[สมเด็จพระราชินีโกมลราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีโกมล]] ได้เสด็จออกจากพระราชวังนารายันหิติก่อนหน้าเส้นตาย 1 วัน โดยได้อาศัยอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนนาคารชุนะ (Nagarjuna) ซึ่งอยู่ชานเมือง ส่วนมกุฎราชกุมารแห่งเนปาลได้อาศัยอยู่ในบ้านส่วนพระองค์กลางกรุงของสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรา แต่รัฐบาลเนปาลก็อนุญาตให้[[สมเด็จพระราชินีรัตนาราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีรัตนาในสมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรวีรวิกรมศาหเทวะ]] พำนักภายในพระราชวังนารายันหิติได้ โดยให้พำนักในพระตำหนักมเหนทรมันซิล ที่มีพื้นที่เพียง 30 เฮกตาร์<ref name="สาราลา"/> ส่วนนางสาราลาก็ได้ถูกเรียกตัวให้กลับไปพำนัก ณ เรือนหลังเล็กสีขาว ภายในพระราชวังนารายันหิติได้ เนื่องจากเหล่ารัฐมนตรีให้เหตุผลว่า ''"เธอไม่มีครอบครัวและไม่มีทรัพย์สมบัติ"''<ref name="สาราลา"/> และเห็นว่าทั้งสองคนชราภาพมากแล้ว<ref>[http://www.tiewnepal.com/show_article.php?a_id=61&view=1 อดีตประมุขเนปาล ทิ้งวัง-เคลียร์ข่าวลืออดีต]</ref><ref>[http://beacononline.wordpress.com/2008/06/10/former-queen-mother-allowed-to-stay-in-palace/#more-2626 Former queen mother allowed to stay in palace] Barun Roy on June 10, 2008</ref>
 
==อ้างอิง==
43,192

การแก้ไข