ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ความหนาแน่น= 315.73
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน= สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 [[ตำบลห้วยโป่ง]] [[อำเภอเมืองระยอง]] [[จังหวัดระยอง]] [[รหัสไปรษณีย์]] 21150
|โทรศัพท์= 0-3868-5562-6
|โทรสาร= 0-3868-7981
|เว็บไซต์= http://www.maptaphutcity.go.th http://www.maptaphutcity.go.th
}}
'''เทศบาลเมืองมาบตาพุด''' ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอเมืองระยอง]]และบางส่วนของ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [[จังหวัดระยอง]] โดยห่างจาก[[เทศบาลนครระยอง|ตัวเมืองระยอง]]ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ตาม[[ถนนสุขุมวิท]]เป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร
 
เมืองมาบตาพุด มีสถานะที่คล้ายกับ[[เมืองแหลมฉบัง]] เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 257 แห่ง<ref>[http://www.maptaphutcity.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=7&view_id=58&orderby=1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด]</ref>
 
<br>
== ความเป็นมา ==
 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เดิมคือ สุขาภิบาลมาบตาพุด ซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมาบตาพุด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/211/42.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๔]</ref> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และ[[อำเภอบ้านค่าย]] จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี [[พ.ศ. 2534]] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2544<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00016809.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔]</ref>
 
== ด้านการศึกษา ==
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เทศบาลเมือง}}
{{อปท.ที่ตั้งจังหวัด}}
 
[[หมวดหมู่:เทศบาลในภาคตะวันออก|มาบตาพุด]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลเมือง|มาบตาพุด]]