ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอนนา ลีโอโนเวนส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในวัย 53 ปี แอนนาเขียนหนังสือเล่มที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ[[อัตชีวประวัติ]]ของตนเอง โดยเฉพาะชีวิตในวัยเด็ก ชื่อว่า "Life and Travel in India" ก่อนจะเขียนเล่มที่ 4 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในอีก 5 ปีต่อมา เรื่อง "Our Asiatic Cousins" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ[[ชาวจีน]]ที่อพยพไปอาศัยอยู่ใน[[ทวีปอเมริกาเหนือ]] อย่างไรก็ดี หนังสือ 2 เล่มสุดท้ายดังกล่าวนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนัก หากเทียบกับผลงานเกี่ยวกับ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
 
=== เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 5 พบแอนนาอีกครั้ง ===
ในปี [[พ.ศ. 2427]] แอนนามีโอกาสได้เข้าเฝ้า[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]] ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์หรือพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร" พระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [[รัชกาลที่ 4]] และทรงเคยเรียนหนังสือกับแอนนาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์