ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดลำปาง"

กาลเวลาต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่า[[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์]]ในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบ[[มณฑล]] เมืองลำปางขึ้นอยู่กับ[[มณฑลพายัพ]] (เมืองเชียงใหม่) และ[[มณฑลมหาราษฎร์]] (เมืองเชียงราย) ต่อมาสมัย[[รัชกาลที่ 6]] ได้เปลี่ยนแปลงเป็น[[จังหวัด]] เมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
==ลำดับผู้ครองนครลำปาง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)==
# '''พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม''' 2275 - 2306 (31 ปี) สมัยกรุงศรีอยุธยา
==ลำดับ พระนาม ปีที่ครองราชย์ ==
1# พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม'''เจ้าฟ้าสิงหราชธานี 2275ชายแก้ว''' 2306 - 23062317 (3111 ปี) สมัยกรุงศรีอยุธยา
3# '''พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ''' 2317 - 2325 (8 ปี) สมัยกรุงธนบุรี
 
2# เจ้าฟ้าสิงหราชธานี'''พระเจ้าคำโสม''' ชายแก้ว 23062325 - 23172337 (1112 ปี) สมัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์
10# '''พระเจ้าพรหมาภิวงศ์ดวงทิพย์''' 23782337 - 24302349 (5212 ปี)
 
8# '''เจ้าหลวงน้อยอินทร์ไชยวงศ์''' 23612349 - 23722361 (1112 ปี)
3 พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ 2317 - 2325 (8 ปี) สมัยกรุงธนบุรี
7# '''เจ้าหลวงขัตติยะ''' 2361 - 2361 (6 เดือน)
 
9# '''เจ้าหลวงวรญาณรังสีน้อยอินทร์''' 23722361 - 23782372 (611 ปี)
4 พระเจ้าคำโสม 2325 - 2337 (12 ปี) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
# '''เจ้าหลวงวรญาณรังสี''' 2372 - 2378 (6 ปี)
 
5# '''พระเจ้าดวงทิพย์พรหมาภิวงศ์''' 23372378 - 23492430 (1252 ปี)
11# '''เจ้าหลวงสุริยะจางวาง''' 2430 - 2430 (6 เดือน)
 
6# '''เจ้าหลวงไชยวงศ์นรนันท์ไชยชวลิต''' 23492430 - 23612440 (1210 ปี)
13# '''พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต''' 2440 - 2465 (25 ปี)
 
14# '''เจ้าน้อยแก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง''' 2465 - 2468 (3 ปี) รั้งนคร
7 เจ้าหลวงขัตติยะ 2361 - 2361 (6 เดือน)
 
8 เจ้าหลวงน้อยอินทร์ 2361 - 2372 (11 ปี)
 
9 เจ้าหลวงวรญาณรังสี 2372 - 2378 (6 ปี)
 
10 พระเจ้าพรหมาภิวงศ์ 2378 - 2430 (52 ปี)
11 เจ้าหลวงสุริยะจางวาง 2430 - 2430 (6 เดือน)
 
12 เจ้าหลวงนรนันท์ไชยชวลิต 2430 - 2440 (10 ปี)
 
13 พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต 2440 - 2465 (25 ปี)
 
14 เจ้าน้อยแก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง 2465 - 2468 (3 ปี) รั้งนคร
 
 
== พื้นที่ ==
ผู้ใช้นิรนาม