ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเชียงม่วน]] [[อำเภอปง]] ([[จังหวัดพะเยา]]) และ[[อำเภอท่าวังผา]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอสันติสุข]]และ[[อำเภอภูเพียง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอเวียงสา]]และ[[อำเภอบ้านหลวง]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านหลวง]]
 
ผู้ใช้นิรนาม