ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tmd/'"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999600.html
 
{{โครงพุทธ}}
[[หมวดหมู่:ญัตติจตุตถกรรมวาจา]]
ผู้ใช้นิรนาม