ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบุรีรัมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ชื่ออังกฤษ= Buri Ram Town Municipality
<!-- ข้อมูลเสริม -->
|คำขวัญ= คูเมืองโบราณ ตำนานเล่าขาน อาหารเลิศรส งามงดประเพณี คนดีมีน้ำใจ
|คำขวัญ=
|พื้นที่= 6
|ประชากร= 28,222
ผู้ใช้นิรนาม