ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิอินคา"

(โรบอต เพิ่ม: war:Imperyo Inca)
สังคมอินคาเป็นสังคมที่มีการแบ่งวรรณะ โดยชาวอินคาที่มีวรรณะต่ำจะต้องมีหน้าที่ทำ[[เกษตรกรรม]] และต้องนำผลิตผลที่ได้ไปถวายกษัตริย์อินคา
 
ชาวอินคาเลี้ยง[[ยามาลามา]] (llamalama) ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูล[[อูฐ]]ไว้เป็นสัตว์บรรทุกสัมภาระข้ามภูเขา
 
ชาวอินคาเชื่อว่า[[ดวงอาทิตย์]]เป็นผู้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์ของตน และยังนับถือ ดวงจันทร์ ดาว และโลกด้วย หรือแม้แต่ภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ ชาวอินคาก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าประจำ
ผู้ใช้นิรนาม