ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

เพิ่มภาพอาคารจักรพงษ์
(เพิ่มข้อความเล็กน้อย)
(เพิ่มภาพอาคารจักรพงษ์)
| ภาพ = [[ไฟล์:ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.gif]]
| ชื่อ | ชื่อ = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
| ชื่ออังกฤษ = Rajamangala University of Technology Tawan-okOk : Chakrabongse Bhuvanarth Campus
| ชื่อย่อ = มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ / RMUTTO CPC
| ก่อตั้ง = [[13 มิถุนายน]][[พ.ศ. 2517]]
 
: ''ดูบทความเกี่ยวกับ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก]]''
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ''' ([[อังกฤษ]]: Rajamangala University of Technology Tawan-okOk : Chakrabongse Bhuvanarth Campus)เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]เน้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 122 [[ถนนวิภาวดีรังสิต]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
 
== '''ประวัติการก่อตั้ง''' ==
[[ไฟล์:cpc_campus.jpg|thumb|left|250px|ภาพวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ขณะก่อสร้างอาคารวิทยบริการทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/1/2553]]
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ก่อตั้งขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ [[7 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง" โดย[[จอมพลประภาส จารุเสถียร]] เป็นผู้ริเริ่ม
 
 
== '''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ''' ==
[[ไฟล์:Cpcb.JPG|thumb|right|280px|ภาพอาคารจักรพงษ์ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของทางวิทยาขต]]
 
* [[พ.ศ. 2548]] จากพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [[พ.ศ. 2518]] ปรับเปลี่ยนเป็น[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
* [[พ.ศ. 2549]] แบ่งแยกการบริหารภายในวิทยาเขตเป็นสองคณะโครงการจัดตั้ง คือ โครงการจัดตั้ง[[คณะบริหารธุรกิจ]]และ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] และ โครงการจัดตั้ง[[คณะศิลปศาสตร์]]
41

การแก้ไข