ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

ท้องที่อำเภอเมืองน่านประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองน่าน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเวียงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลดู่ใต้]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดู่ใต้ทั้งตำบล<ref>รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 26/2553 [http://tambon.blogspot.com/2010/07/municipal-decisions-from-june-6-2010.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesaphiban+%28Changwat%2C+Amphoe%2C+Tambon%29: Changwat, Amphoe, Tambon]</ref>
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม