ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

||3.||[[ตำบลผาสิงห์|ผาสิงห์]]|| || (Pha Sing)|| || ||{{0}}9 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}6,112 คน
|-
||4.||[[ตำบลไชยสถาน|ไชยสถาน]]|| || (ChaiyasathanChai Sathan)|| || ||11 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}7,014 คน
|-
||5.||[[ตำบลถืมตอง|ถืมตอง]]|| || (Thuem Tong) || |||| {{0}}8 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}3,339 คน
ผู้ใช้นิรนาม