ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

{|
|-
||1.||[[ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน|ในเวียง]]|| || (Nai Wiang) || || ||-|| || || || || 19,808 คน
|-
||2.||[[ตำบลบ่อ|บ่อ]]|| || (Bo) |||| ||10 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}4,382 คน
|-
||3.||[[ตำบลผาสิงห์|ผาสิงห์]]|| || (Pha Sing)|| || ||{{0}}9 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}6,112 คน
|-
||4.||[[ตำบลไชยสถาน|ไชยสถาน]]|| || (Chaiyasathan)|| || ||11 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}7,014 คน
|-
||5.||[[ตำบลถืมตอง|ถืมตอง]]|| || (Thuem Tong) || |||| {{0}}8 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}3,339 คน
|-
||6.||[[ตำบลเรือง|เรือง]] || || (Rueang) |||| || {{0}}8 หมู่บ้าน|| || || || || {{0}}4,854 คน
|-
||7.||[[ตำบลนาซาว|นาซาว]]|| || (Na Sao) || ||||{{0}}7 หมู่บ้าน|| || || || ||{{0}}3,565 คน
|-
||8.||[[ตำบลดู่ใต้|ดู่ใต้]]|| || (Du Tai) || ||||15 หมู่บ้าน|| || || || ||{{0}}8,328 คน
|-
||9.||[[ตำบลกองควาย|กองควาย]]|| || (Kong Khwai) |||| ||12 หมู่บ้าน|| || || || ||{{0}}5,576 คน
|-
|| 10.||[[ตำบลบ่อสวก|บ่อสวก]]|| || (Bo Suak) |||| ||13 หมู่บ้าน|| || || || ||{{0}}6,598 คน
|-
||11.||[[ตำบลสะเนียน|สะเนียน]]|| || (Sanian) || ||||16 หมู่บ้าน|| || || || ||11,751 คน
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม