ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะเลสาบหนองหาน"

พระยากับพญาคนละเรื่อง
(พระยากับพญาคนละเรื่อง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ทะเลสาบหนองหาน''' เป็น[[ทะเลสาบน้ำจืด]]ขนาดใหญ่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ อำเภอเมือง [[อำเภอโพนนาแก้ว]] [[จังหวัดสกลนคร]] เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด นกน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัว ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา ตามคติความเชื่อของ ชาวสกลนคร หนองหาน คือ ผลจากการกระทำ ของ[[พระยาพญานาค]] สืบเนื่องมาจากการกระทำ อันผิดทำนองคลองธรรม ของชาย-หญิง ในตำนานผาแดง นางไอ่
 
ทะเลสาบหนองหาน ประกอบ เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ โดยจะมีวัดโบราณ ภายในเกาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชม ทัศนียภาพ น้ำใส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิต ของชาวประมงหนองหาน
130,312

การแก้ไข