ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะเลสาบหนองหาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ อำเภอ...)
 
ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ อำเภอเมือง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด นกน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัว ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา ตามคติความเชื่อของ ชาวสกลนคร หนองหาร คือ ผลจากการกระทำ ของพระยานาค สืบเนื่องมาจากการกระทำ อันผิดทำนองคลองธรรม ของชาย-หญิง ในตำนานผาแดง นางไอ่
หนองหาร ประกอบ เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ โดยจะมีวัดโบราณ ภายในเกาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชม ทัศนียภาพ น้ำไส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิต ของชาวประมงหนองหาร สามารถติดต่อ เรือประมงนำเที่ยว ที่ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม ได้ทุกฤดูกาล
10

การแก้ไข