ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โอ-เน็ต''' ({{lang-en|O-NET}}) , '''เอ-เน็ต''' ({{lang-en|A-NET}}) , และ '''บี-เน็ต''' ({{lang-en|B-NET}}) คือรูปแบบ[[มาตรฐานการทดสอบความรู้]]ในระดับต่างๆ ของนักเรียนที่ดำเนินการโดย[[สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ]] ซึ่งเป็น[[องค์การมหาชน]]และใช้ชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า “National Institute of Educational Testing Service”
 
== ระดับและวัตถุประสงค์ของการสอบ ==
ผู้ใช้นิรนาม