ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาตินามิเบีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: yo:Flag of Namibia)
'''ธงชาติ[[นามิเบีย]]''' เป็นธงรูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในธงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยแถบ[[สีแดง]]ขอบ[[ขาว]] ซึ่งพาดเป็นแนวแทยงมุมจากมุมธงด้านปลายธงมายังมุมบนด้านปลายธง ส่วนที่ถูกแบ่งนั้นเป็น[[สีน้ำเงิน]]ที่ด้านคันธงและเป็น[[สีเขียว]]ที่ด้านปลายธง ที่มุมบนของพื้นสีน้ำเงินนั้นเป็นรูป[[ดวงอาทิตย์]][[สีเหลือง]]มีรัศมี 12 แฉก ธงนี้มีที่มาจากธงของ[[องค์การประชาชนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้]] (South West African People's Organization - SWAPO) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการเรียกร้อง[[เอกราช]]ของนามิเบีย และได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2533]] อันเป็นวันที่นามิเบียประกาศเอกราชจาก[[แอฟริกาใต้]]
แต่ละสีในธงล้วนมีนัยความหมายต่างๆ กล่าวคือ สีแดงหมายถึงประชาชนชาวชาวนามิเบีย ซึ่งมีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวที่จะสร้างสังคมให้มีแต่ความเสมอภาคในอนาคต สีขาวหมายถึง[[สันติภาพ]]และความ[[สามัคคี]] สีเขียวหมายถึงพืชพรรณต่างๆ และการเกษตร สีน้ำเงินหมายถึง[[ท้องฟ้า]]และ[[มหาสมุทรแอตแลนติก]] ซึ่งเป็นที่มาของแหล่งน้ำต่างๆ ในประเทศ ดวงอาทิตย์สีเหลืองหมายถึง[[ชีวิต]]และ[[พลังงาน]]
 
== ธงสมัยต่างๆ ==
ผู้ใช้นิรนาม