ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติแอลจีเรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: gl:Bandeira de Alxeria)
}}
 
'''[[ธงชาติ]][[แอลจีเรีย]]''' ({{lang-ar|علمالجزائر}}; {{lang-fr|Drapeau de l' Algérie}}) มีลักษณะเป็นธง[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งครึ่งเป็น 2 แถบตามแนวตั้ง ครึ่งซ้ายพื้น[[สีเขียว]] ครึ่งขวาพื้น[[สีขาว]] ที่กลางธงประดับด้วยรูป[[เดือนเสี้ยวและดาว]] แต่เดิมรัฐบาลเฉพาะกาลของแอลจีเรียได้ใช้ธงชาติในรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (มีความแตกต่างกันที่แถบสีขาวมีความกว้างมากกว่าแถบสีเขียว) ก่อนที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยอมรับเป็นธงชาติแอลจีเรียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[3 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1962]]
 
ความหมายของสัญลักษณ์ในธงมีดังนี้ สีเขียวหมายถึง[[ธรรมชาติ]] สีขาวหมายถึง[[สันติภาพ]] สีแดงหมายถึงเลือดของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามเรียกร้อง[[เอกราช]]จาก[[ฝรั่งเศส]] (ระหว่างปี ค.ศ. 1954 - 1962) รูปจันทร์เสี้ยวและดาวหมายถึง[[ศาสนาอิสลาม]] ซึ่งเป็นศาสนาของชนส่วนใหญ่ในประเทศ
ผู้ใช้นิรนาม