ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเซียร์ราลีโอน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: yo:Flag of Sierra Leone)
'''[[ธงชาติ]][[เซียร์ราลีโอน]]''' เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2504]] อันเป็นวันประกาศเอกราชจาก[[สหราชอาณาจักร]] มีลักษณะตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญไว้ว่า ธงนี้เป็นธงสามสีแบ่งตามแนวนอน ประกอบด้วยแถบสีเขียว สีขาว และสีฟ้า สัดส่วนธงโดยรวมกว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน <ref>http://www.statehouse-sl.org/constitution/constitution-i.html</ref>
 
ความหมายของสีต่างๆ ในธงชาติ ประกอบด้วย สีเขียวซึ่งหมายถึง[[ภูเขา]] [[เกษตรกรรม]] และทรัพยากรธรรมชาติ สีฟ้าซึ่งได้แก่ความหวังต่อ[[สันติภาพ]] และสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของ[[ความยุติธรรม]]และ[[ความสามัคคี]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม