ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติซิมบับเว"

(โรบอต เพิ่ม: yo:Flag of Zimbabwe)
 
== สีของธงชาติ ==
สีบนธงชาติทั้ง 5 สีเป็น[[สีพันธมิตรแอฟริกา]] มีความหมายอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้
* '''[[สีเขียว]]''' หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตรและพืชพรรณธัญญาหาร
* '''[[สีเหลือง]]''' หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในประเทศ
ผู้ใช้นิรนาม