ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเคนยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| Design2 = ธงพื้นขาว มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง ตอนปลายธงมีรูปสมอสีแดง
}}
'''[[ธงชาติ]][[เคนยา]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงสามสี]] รูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็นพื้น[[สีดำ]]-[[แดง]]-[[เขียว]] ตามแนวนอน โดยที่แถบสีแดงนั้น มีเส้นขอบ[[สีขาว]]ขนาบอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง ที่กลางธงนั้นมีรูป[[โล่]]แบบ[[ชนเผ่ามาซาย]] ซ้อนทับบน[[หอก]]ไขว้ 2 เล่ม
 
ความหมายต่างๆ ของสีและสัญลักษณ์ในธงดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม