ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติโกตดิวัวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: ro:Drapelul Coastei de Fildeș)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Flag of Cote d'Ivoire.svg|thumb|188px|[[ไฟล์:FIAV 111111.svg|23px]] ธงชาติโกตดิวัวร์ สัดส่วนธง 2:3]]
'''[[ธงชาติ]][[โกตดิวัวร์]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงสามสี]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสีแนวตั้ง 3 แถบ ได้แก่ [[สีส้ม]] [[สีขาว]] และ [[สีเขียว]] เรียงจากด้านคันธงไปยังด้านปลายธง แต่ละแถบกว้างเท่ากัน การออกแบบธงนี้ได้รับอิทธิพลจาก[[ธงชาติฝรั่งเศส]] ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ[[ธงชาติไอร์แลนด์]]ซึ่งใช้สีแบบเดียวกัน แต่ผิดกันที่การเรียงลำดับสีธงนั้นสลับที่กัน และสัดส่วนของธงชาติไอร์แลนด์นั้นยาวกว่าธงชาติโกตดิวัวร์
 
ธงนี้เริ่มใช้ในปี [[พ.ศ. 2502]] ก่อนการประกาศเอกราชไม่นานนัก
 
หลังการประกาศเอกราช ประเทศโกตดิวัวร์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวล้วนใช้ธงที่ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศสและ[[สีพันธมิตรแอฟริกา]] สีที่โกตดิวัวร์ใช้ในธงชาตินั้น [[ประเทศไนเจอร์]]ก็ได้นำไปใช้ในธงชาติของตนด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรต่อกันของทั้งสองชาติ ความหมายของสีธงที่ทั้งสองใช้มีดังนี้
 
* สีส้ม หมายถึง ทุ่งหญ้าสะวันนาทางภาคเหนือของประเทศและความอุดมสมบูรณ์
ผู้ใช้นิรนาม