ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติชาด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''[[ธงชาติ]][[สาธารณรัฐชาด]]''' มีลักษณะเป็นธงสามสีสามแถบอย่าง[[ธงชาติฝรั่งเศส]] กล่าวคือ แต่ละแถบแบ่งตามแนวตั้งและมีความกว้างเท่ากัน ประกอบด้วยแถบ[[สีน้ำเงิน]] [[สีเหลือง]] และ[[สีแดง]] เรียงจากด้านคันธงไปยังด้านปลายธง ลักษณะโดยรวมของธงนี้พ้องกับ[[ธงชาติโรมาเนีย]]เกือบทุกประการ ธงนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อชาดเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองและได้รับเอกราชในปี [[พ.ศ. 2503]] และแม้ว่าประเทศจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในอีกหลายครั้ง แต่แบบธงชาติชาดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยมาจนถึงทุกวันนี้
 
เหตุที่ประเทศใช้ธงสามแถบอย่างนี้ ก็เนื่องจากได้รับอิทธิพลการออกแบบธงจาก[[ฝรั่งเศส]] ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของชาดมาก่อน ส่วนแถบสีในธงนี้จัดเป็น[[สีพันธมิตรแอฟริกา]]
 
ความหมายของสีธงชาติชาดมีดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม