ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ภาพ = [[ไฟล์:วิทยาลัยชุมชน.jpg|100px]]
| ชื่อ = [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]]
| ชื่ออังกฤษ =
| ชื่อย่อ =bcnnv
| คำขวัญ =
| วันสถาปนา = [[2 มกราคม]] [[พ.ศ. 2455]]
| ประเภท = [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ]]
| ประธานสภาวิทยาลัย =
| ตำแหน่งหัวหน้า = [[ผู้อำนวยการ]]
| หัวหน้า = นางละเอียด แจ่มจันทร์
| เพลง =
| ต้นไม้ =
| สี =
| ที่ตั้ง = โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
| เว็บไซต์ = [http://www.bcnnv.ac.th/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]
}}
 
'''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ''' เป็นสถานศึกษาสังกัด[[สถาบันพระบรมราชชนก]] โดยเป็นสถาบันสมทบของ[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] โดยเปิดสอนนิสิตในสายพยาบาลศาสตร์ '''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ'''มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2475]]
 
4,291

การแก้ไข