ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Coord|13.8734|100.600|display=title}}
{{ขาดสรุป}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเกริก
| ภาพ = [[ไฟล์:logo_krirk1.jpg|150px|เกริก]]
| ชื่ออังกฤษ = Krirk University
| ชื่อย่อ = Krirk
| ก่อตั้ง = [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยเอกชน|เอกชน]]
| นายกสภา = พลเอก[[พิจิตร กุลละวณิชย์]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| หัวหน้า = [[ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์|ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์]]
| ที่ตั้ง = [[ถนนรามอินทรา]] [[แขวงอนุสาวรีย์]] [[เขตบางเขน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| เว็บไซต์ = [http://www.krirk.ac.th/ www.krirk.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเกริก''' เป็น[[มหาวิทยาลัย]]ใน[[ประเทศไทย]] ตั้งอยู่ที่ [[หลักสี่]] [[ถนนรามอินทรา]] กม.1 [[กรุงเทพ]] เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี [[พ.ศ. 2495]] และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี [[พ.ศ. 2538]]
 
'''มหาวิทยาลัยเกริก''' เป็น[[มหาวิทยาลัย]]ใน[[ประเทศไทย]] ตั้งอยู่ที่ [[หลักสี่]] [[ถนนรามอินทรา]] กม.1 [[กรุงเทพ]]
 
== ประวัติ ==
สถานศึกษาที่ต่อมาจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกริก เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี [[พ.ศ. 2495]] ในชื่อ '''โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ''' โดย [[เกริก มังคละพฤกษ์|ดร. เกริก มังคละพฤกษ์]] (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากท่านมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงาน นับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ทำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ต่อมาได้เปิดแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการเพิ่ม และพัฒนาเป็น '''โรงเรียนเกริกวิทยาลัย''' และยกฐานะเป็น [[เกริกวิทยาลัย]] เปิดสอนปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ และพัฒนาเป็น '''สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ''' และ '''มหาวิทยาลัยเกริก''' ดังเช่นปัจจุบัน มี ฯพณฯ พลเอก [[พิจิตร กุลละวณิชย์]] ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก และมี ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
[[ไฟล์:Krirk u.JPG|thumb|right|190px|มหาวิทยาลัยเกริกในปัจจุบัน]]
 
* คณะบริหารธุรกิจ
* คณะเศรษฐศาสตร์
* [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก|คณะนิเทศศาสตร์]]
* คณะนิติศาสตร์
* คณะศิลปศาสตร์
 
== สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ==
{{บน}}
* สำนักอธิการบดี
* สำนักกิจการนักศึกษา
* ศูนย์คอมพิวเตอร์
* สถาบันภาษา
{{กลาง}}
* ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา
* ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
* สำนักวิชาการ
* สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก
{{ล่าง}}
 
==ชมรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย==
{{บน}}
* ชมรมพุทธศาสตร์
* ชมรมร้องประสานเสียงและเชียร์
* ชมรมจาวเหนือ
* ชมรมหมู่เฮาชาว[[อีสาน]]
{{กลาง}}
* ชมรม[[มุสลิม]]สัมพันธ์
* ชมรม[[ดนตรี]]
* ชมรม IT
* [http://blog.eduzones.com/logistics ชมรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ]
{{ล่าง}}
 
== บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยเกริก ==
* [[จินตหรา สุขพัฒน์]] นักแสดง
* [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|ผู้แทนราษฎร]] [http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=yeMxzmxRGikGiSXGwTIfLg== นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]
* [[ธนา สุทธิกมล]] นักแสดง
* [[พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์]] โฆษกพรรคเพื่อไทย
* [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]] นักแสดง
* [[เยาวเรศ ชินวัตร]]
* [[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* [[ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย|ผู้แทนราษฎร]] <ref>[http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=yeMxzmxRGikGiSXGwTIfLg== นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]</ref>
* [[หยาดทิพย์ ราชปาล]]
* [[อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.krirk.ac.th/menu/1about/history.html ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกริก]
* [http://www.ki.ac.th/aboutki.php ความเป็นมาของเกริกวิทยาลัย]
 
 
{{มหาวิทยาลัยเกริก}}
54,191

การแก้ไข