ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอหุระมาซดะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
 
[[ไฟล์:Taq-e Bostan - High-relief of Ardeshir II investiture.jpg|thumb|right|เทพอหุรมาสดา (ขวา) [[พระเจ้าซาปูร์มหาราช|จักรพรรดิชาปูร์ที่ 2]] (กลาง) และ[[มิถรา|เทพมิถรา]] (ซ้าย)]]
'''พระเจ้าอาหุรมาสดา''' คือ[[พระเจ้า]]ของ[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] ซึ่งเป็นลัทธิ (Thism, Doctrine, Sect) ลัทธิหนึ่งในศาสนาซิกส์ คำว่า มาสดา แปลว่า ฉลาด พระเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง ซึ่งใน[[เปอร์เซียโบราณ]]นับถือเป็น[[เทพเจ้า]]สูงสุด พระเจ้าแห่งความดีจะต้องต่อสู้กับพระเจ้าแห่งความชั่ว
 
'''พระเจ้าอาหุรมาสดา''' คือ[[พระเจ้า]]ของ[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] ซึ่งเป็นลัทธิ (Thism, Doctrine, Sect) ลัทธิหนึ่งในศาสนาซิกส์ซิกข์{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} คำว่า มาสดา แปลว่า ฉลาด พระเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง ซึ่งใน[[เปอร์เซียโบราณ]]นับถือเป็น[[เทพเจ้า]]สูงสุด พระเจ้าแห่งความดีจะต้องต่อสู้กับพระเจ้าแห่งความชั่ว
 
จากการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอร์ ทำให้เป็นที่กระจ่างชัดว่า ศาสดาโซโรอัสเตอร์ ได้พยายามทำการต่อสู้กับความงมงายของศาสนาแห่งชาวอารยัน หนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาปฏิเสธว่ าตนมีส่วนร่วมในการชวนเชื่อสู่ พระเจ้าอาหุรมาสดา แต่ไม่มีใครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนับถือเทพเจ้าสองฝ่าย(ฝ่ายแสงสว่างกับฝ่ายความมืด)ของชาวโซรอัสเตอร์ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยใด ซึ่งในคัมภีร์หมวดที่ 1 ของอเวสตะ ได้ระบุไว้ว่าเทพเจ้าแห่งความชั่วต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าแห่งความดีมิใช่เผชิญกับอาหูรมาสดาซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด