ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

* [http://blog.eduzones.com/logistics ชมรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ]
 
== บุคคลสำคัญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกริก ==
* [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|ผู้แทนราษฎร]] [http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=yeMxzmxRGikGiSXGwTIfLg== นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]
 
45

การแก้ไข