ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิทยาัลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ''' เป็นสถานศึกษาสังกัด[[สถาบันพระบรมราชชนก]] โดยเป็นสถาบันสมทบของ[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] โดยเปิดสอนนิสิตในสายพยาบาลศาสตร์ '''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ'''มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2475]]
 
 
== ประวัติความเป็นมา ==
130,427

การแก้ไข