ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== เมืองกบิลพัสดุ์ในปัจจุบัน ===
ในปี พ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนวที่ตั้งของเสา[[พระเจ้าอโศก]] และตำนานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ "ติเลาราโกต" อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับกรุงกบิลพัสดุ์ ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ
<br><br>
''อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร'' <br>
''ทางตะวันตกมีลำน้ำสาขาของแม่น้ำคงคาไหลผ่าน'' <br>
<br>
หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดียืนยันว่า มีความเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาลประมาณ 100 ปี และได้ความเจริญต่อเนื่องมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 7 ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไป
<br>
ปัจจุบันเมืองโบราณติเลาราโกตและแห่งนี้รวมทั้งลุมพินีวัน ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้นับเป็น[[มรดกโลก]]ที่อยู่ในประเทศเนปาล
<br>
<gallery>
138,183

การแก้ไข