ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกสัมพี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เมืองโกสัมพี ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น โกสัมพี ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
 
'''โกสัมพี''' (อังกฤษ: {{lang-en|Kosambi}}) คือเมืองโบราณในสมัย[[พุทธกาล]] มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของ[[แคว้นวังสะ]] 1 ใน มหาชนบทในสมัยพุทธกาล เมืองนี้รุ่งเรืองจากการที่เป็นชุมนุมการค้าขายในสมัยโบราณ ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน รูปโค้งพระจันทร์เสี้ยวริมฝั่ง[[แม่น้ำยมุนา]] ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโกสัม (Kosam) หรือหมู่บ้านหิสัมบาทตชนบท<ref>[[พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)]].พุทธสถานในอินเดีย - เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541.</ref> จังหวัดอัลลฮาบาต [[รัฐอุตตรประเทศ]] ของ[[ประเทศอินเดีย|อินเดีย]] ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 59 กิโลเมตร เมืองนี้ได้เริ่มต้นทำการขุดค้นทางโบราณคดีโดยศาสตรจารย์ จี.อาร์.ชาร์มา [[แห่งมหาวิทยาลัยอัลลาหบาต]] ในปี [[พ.ศ. 2492]] และมีการสำรวจอีกครั้งในปี [[พ.ศ. 2494]] - [[พ.ศ. 2499]] ปัจจุบันปรากฏหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นเป็นที่แน่นอนแล้ว โดยยังคงมีซากกำแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ และได้ค้นพบวัดโบราณที่สันนิษฐานว่าเป็น[[วัดโฆสิตารามมหาวิหาร]] วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีการค้นพบบาตรดินโบราณ พระพุทธรูป และโบราณวัตถุจำนวนมากภายในแหล่งขุดค้นเมืองโกสัมพีแห่งนี้ โบราณวัตถุส่วนใหญ่ทางการอินเดียได้นำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมือง[[อัลลหบาต]]
 
== ความสำคัญ-ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติ ==
163,643

การแก้ไข