ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

 
== ดูเพิ่ม ==
* http://www.facebook.com/note.php?note_id=180071591770#!/pages/Ajahn-Jayasaro/66239617936
* http://www.fungdham.com/sound/chayasaro.html
* http://www.panyaprateep.org
* http://www.youtube.com/user/ThawsiSchool#p/a
* http://www.fungdham.com/sound/chayasaro.html
* http://www.facebook.com/note.php?note_id=180071591770#!/pages/Ajahn-Jayasaro/66239617936
139

การแก้ไข