ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ภาพกว้าง =
|คำบรรยายภาพ =
|พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลวมาลย์
|พระนามเต็ม =
|ฐานันดร = พระองค์เจ้า
|พระอิสริยยศ =
|พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|พระบิดา = [[พระยาอรรคราชนารถภักดี]]
|พระราชมารดา =
|พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาวง]]
ผู้ใช้นิรนาม