ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางกุสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี = [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]<br>[[พระเพทราชา]]
| พระราชโอรส/ธิดา = [[สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]
10,761

การแก้ไข