ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 5,426 คน และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนจำนวน 220 คน<ref>http://www.mua.go.th/infodata/50/teacher50.xls/</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]-สกอ. (2549). '''หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.)''' พ.ศ. 2549 (ฉบับใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
; หนังสืออ่านเพิ่มเติม
* [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]-สกอ. (2549). '''หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.)''' พ.ศ. 2549 (ฉบับใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549.
 
[[หมวดหมู่:รองศาสตราจารย์| ]]
72,519

การแก้ไข