ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาราชมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Aziz_Pitakkhumpol.jpg|thumb|200px|right|นาย[[อาศิส พิทักษ์คุมพล]] <br>[[จุฬาราชมนตรี]]คนปัจจุบัน]]
'''จุฬาราชมนตรี''' เป็นตำแหน่งฝ่าย[[มุสลิม]]ให้ข้อปรึกษาด้าน[[ศาสนาอิสลาม]]แก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กรมการศาสนา [[กระทรวงศึกษาธิการ]] มีประวัติมาแต่ครั้ง[[กรุงศรีอยุธยา]] ในทำเนียบศักดินาของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]ทำเนียบตำแหน่ง[[ขุนนาง]] ซึ่งในชั้นหลังเรียกว่า "[[กรมท่าขวา]]" มี "พระจุลาราชมนตรี" เป็นหัวหน้าฝ่ายแขก คู่กับ "หลวงโชฎึกราชเศรษฐี" หัวหน้าฝ่ายจีน
 
ผู้ใช้นิรนาม