ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

* '''[[วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี|เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี]]'''
: นอกเหนือจากว่าคุณจะมีหลักฐานที่หนาแน่นชัดเจน พยายามเชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาที่ดีในการเข้ามาแก้ไขวิกิพีเดีย ไม่ใช่มาทำลายมัน
* '''[[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย|มารยาท]]'''
: ผู้ใช้วิกิพีเดียทั้งหลายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ จะเป็นการช่วยในการสร้างสารานุกรมที่ดีได้
* '''[[วิกิพีเดีย:ผลประโยชน์ทับซ้อน|ผลประโยชน์ทับซ้อน]]'''
: อย่าใช้วิกิพีเดียเป็นสถานที่ในการโฆษณาตัวบุคคล สถานที่ หรือเว็บไซต์
* '''[[วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่|โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่]]'''
: ผู้ใช้ใหม่จำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจนโยบายของวิกิพีเดีย โปรดเข้าใจว่าผู้ใช้ใหม่เป็นสมาชิกของสังคมวิกิพีเดียและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของเรา
* '''[[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย|มารยาท]]'''
: ผู้ใช้วิกิพีเดียทั้งหลายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ จะเป็นการช่วยในการสร้างสารานุกรมที่ดีได้
* '''[[วิกิพีเดีย:ลายเซ็น|ลายเซ็น]]'''
: อย่าลืมลงชื่อท้ายข้อความของคุณในหน้าอภิปรายหรือหน้าพูดคุยโดยการพิมพ์ <nowiki>~~~~</nowiki> ทุกครั้งเพื่อให้ผู้อื่นสามารถแบ่งแยกข้อความของบุคคลอื่นๆ ได้ แต่อย่าลงชื่อในหน้าบทความ
18,837

การแก้ไข