ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

: อย่าใช้วิกิพีเดียเป็นช่องทางในการโฆษณา
* '''[[วิธีใช้:การใส่ภาพ|การใส่ภาพ]]'''
: ภาพที่ใส่ควรสัมพันธ์กับบทความ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง และขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแสดงรายละเอียดชัดเจน
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
: บทความในวิกิพีเดียจะต้องนับได้ว่ามีคุณค่าที่จะศึกษาในฐานะที่เป็นสารานุกรม
18,837

การแก้ไข