ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

=== เพลง มาร์ช ขาวแดง ===
 
เป็นเพลงที่ใช้เปิดทุกวันตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ เเเเเเ
 
คำร้องโดย จริยา สมประสงค์ ทำนองโดย สุกรี ไกรเลิศ ขับร้องโดย กลุ่มสโมสรนักเพลง
ผู้ใช้นิรนาม