ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

→‎หลักสูตร: ใส่ตารางหลักสูตร
(→‎หลักสูตร: ใส่ตารางหลักสูตร)
*''' [[พ.ศ. 2526]]''' เปิดทำการเรียนการสอนปีการศึกษา 2526 เป็นปีแรก โดยเปิดเพียง 2 ภาควิชาคือ ภาควิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ต่อมา ปีการศึกษา 2528 เปิดรับนิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์และปีการศึกษา 2531 เปิดรับนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ ตามลำดับ
 
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
<br clear="all"/>
=== ระดับปริญญาตรี ===
{| class="toccolours" width=100%
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
|-
**สาขาวิชาทัศนศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย [[จิตรกรรม]] [[ประติมากรรม]] [[ภาพพิมพ์]] และ [[ภาพถ่าย]]
! style="background: Firebrick; color: white; "| หน่วยงาน
**สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ไทย และ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
! style==="background: Firebrick; color: white; "| ระดับปริญญาตรี ===
**สาขาวิชานฤมิตศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย [[เรขศิลป์]] [[หัตถศิลป์]] [[มัณฑนศิลป์]] และ [[นิทรรศการศิลป์]]
! style==="background: Firebrick; color: white; "| ระดับปริญญาโท ===
**สาขาวิชานาฏยศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย นาฏยศิลป์ไทย และ นาฏยศิลป์ตะวันตก
! style==="background: Firebrick; color: white; "| ระดับปริญญาเอก ===
 
|-
=== ระดับปริญญาโท ===
|valign="top" | '''[http://w3.chula.ac.th/college/fineart/visual/QM.htm ภาควิชาทัศนศิลป์]'''
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
|valign="top" |
**สาชาวิชานฤมิตศิลป์ : วิชาเอก ประกอบด้วย เรขศิลป์ และ แฟชั่นและสิ่งทอ
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
**สาขาวิชาการประพันธ์เพลง
* สาขา[[จิตรกรรม]]
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
** สาขาวิชาดุริยางค์ไทย[[ประติมากรรม]]
** สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย[[ภาพพิมพ์]]
* สาขา[[ภาพถ่าย]]
 
|valign="top" |
=== ระดับปริญญาเอก ===
-
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)'''
|valign="top" |
**สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
-
|-
|valign="left" style="background: Mistyrose " | ''' [http://creativearts.faa.chula.ac.th/ ภาควิชานฤมิตศิลป์] '''
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขา[[เรขศิลป์]]
* สาขา[[หัตถศิลป์]]
* สาขา[[มัณฑนศิลป์]]
* สาขา[[นิทรรศการศิลป์]]
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
*'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
* สาขาเรขศิลป์
* สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
-
|-
|valign="top" | '''[http://w3.chula.ac.th/college/fineart/music/index.htm ภาควิชาดุริยางคศิลป์]'''
|valign="top" |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
* สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
|valign="top" |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
** สาขาวิชาการการประพันธ์เพลง
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
|valign="top" |
-
|-
|valign="left" style="background: Mistyrose " | ''' [http://w3.chula.ac.th/college/fineart/dance/index.htm ภาควิชานาฏยศิลป์] '''
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขา[[นาฏยศิลป์]]
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
** สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
|valign="top" style="background: Mistyrose " |
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)'''
* สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
|-
|}
 
== เว็บไซต์อื่น ==
32,556

การแก้ไข