ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลหะทรานซิชัน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
* มีสถานะเป็น[[ของแข็ง]]ที่อุณหภูมิห้อง ยกเว้น[[ปรอท]]ที่เป็นของเหลว
* มีจุดหลอมเหลว จุดเดือด และความหนาแน่นสูง
* นำ[[ไฟฟ้า]]ได้ดี ซึ่งในโลหะทรานซิชัน ธาตุที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือ [[ทอง (โลหะ)|ทอง]] (คาบ 56) และรองลงมาคือ [[ทองแดง]] (คาบ 4)
* นำความร้อนได้ดี
* ธาตุทรานซิชันทั้งหมดมี[[เวเลนซ์อิเล็กตรอน]]เท่ากับ 2 ยกเว้นธาตุ[[โครเมียม]] และ[[ทองแดง]] ที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น 1
ผู้ใช้นิรนาม