ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

เพิ่มขึ้น 1,384 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
มักอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดใดๆ เรียกเป็นย่านธุรกิจของจังหวัด มักเป็นศูนย์กลางของจังหวัดหรือที่นิยมเรียกกันว่า "กลางเมือง" ถ้าในกรุงเทพย่านธุรกิจจะมีหลายแห่ง เช่น ย่านสีลม ย่านราชประสงค์
 
2.ย่านช็อปปิ้งและผ่อนคลายสันทนาการ
แบ่งออกได้เป็นย่านกลางวัน และย่านกลางคืน วัตถุประสงค์ของการไปย่านแบบนี้คือการไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
 
ย่านรัชดา
ย่านพัฒน์พงศ์
 
 
 
3.ย่านดำรงชีวิต
คือตลาดบก หรือตลาดสด ที่คนจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยของสด ของชำในชีวิตประจำวัน คือสถานที่ที่ไปซื้อกับข้าว เนื้อสัตว์มาปรุง ประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครอบครัว หรือถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไปซื้อของสดจากย่านนี้ มาเพื่อประกอบอาหารขาย ทั้งนี้รวมถึงย่านที่ขายอาหารสำเร็จรูปทั่วไปและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง
Community mall ของหมู่บ้าน
 
4.ย่านท้องถิ่น
เป็นย่านที่ขายสินค้าสำหรับคนท้องถิ่นเท่านั้น เป็นย่านที่จะทราบกันแต่ในจังหวัดหรือหมู่บ้าน หรือชุมชน แต่สินค้าในย่านชุมชนต่างๆ ที่พัฒนาให้มีชื่อเสียง มีคุณภาพที่ดีสามารถนำไปวางขายนอกชุมชนได้
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร
 
5.ย่านท่องเที่ยว
เป็นแหล่งที่มีคนมาท่องเที่ยว โดยมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ รวมถึงสถานที่ต่อรถ แหล่งหรือย่านแบบนี้ ร้านค้าปลีกสามารถ รวบรวม คัดเลือก สินค้าที่แตกต่างกันเพื่อมาตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ ย่านประเภทนี้มักมีการสร้างความร่วมมือกันในแบบที่ทั้งมองเห็นได้ และไม่สามารถมองเห็นได้
 
ตัวอย่าง
ตลาดน้ำ 4 ภาค
ถนนข้าวสาร
 
 
6.ย่านพิเศษ
คือย่านที่มีของหายาก ไม่สามารถหาซื้อได้จากแหล่งอื่น หรือสามารถหาซื้อได้แต่ไม่มีให้เลือกมากเท่าย่านนี้ ย่านแบบนี้มักจะแข่งขันกันสูง เพราะมีสินค้าเหมือนกัน สั่งมาจากซัพพลายเออร์เดียวกัน ร้านต้องมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถสร้างความแตกต่างในองค์ประกอบการตลาดอื่นๆได้ ตัวอย่างของย่านประกอบด้วย
ย่านทองเยาวราช
ย่านขายแว่นถนนเพชรบุรี
34

การแก้ไข