ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

== แหล่งข้อมูล ==
* http://www.thungyai.org/article/87-article/543-art000027.html
* [http://www.sisaketdb.com/ เว็บไซต์ฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ] เว็บไซต์ฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ โรงแรมที่พัก อาหารการกิน
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย}}
{{โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี}}
72

การแก้ไข