ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยอม สีนะวัฒน์"

*[http://www.culture.go.th/supreme/artist_project.php?no=3&subno=3&subdetail=2&artistNo=8 หออัครศิลปิน]
*[http://art.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=13&pic_id=&side=ach_prt ศิลปินแห่งชาติ]
* [http://www.sisaketdb.com/ เว็บไซต์ฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ] เว็บไซต์ฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ โรงแรมที่พัก อาหารการกิน
 
{{ศิลปินแห่งชาติ/ทัศนศิลป์}}
72

การแก้ไข